Dit jaar verzorgen wij twee extra publicaties. De eerste “Drongen Sint Gerolf Parochieregisters Dopen 17de en 18de eeuw” van mevrouw Francine De Paepe. 18.360 doopakten worden beschreven. Dit werk zal verkrijgbaar zijn aan onze stand en nadien in het Documentatiecentrum (iedere 3° zondag van de maand-juli gesloten) voor 15 euro.

De tweede extra publicatie is van mevrouw Gabrielle de Ghellinck de Walle, van het kasteel de Kemmeter, “Dagboek van Twee Wereldoorlogen.” Zij hield gedurende beide wereldoorlogen, in het Frans, een dagboek bij. Onze erevoorzitter, Jo Bombay, vertaalde het naar het Nederlands. Dit werk is eveneens verkrijgbaar aan onze stand en dit voor 10 euro.