Ga naar de inhoud

Momenteel telt de kring een vierhonderdtal leden die door hun lidmaatschap niet alleen de werking van de kring maar ook de vrijwilige inzet van het bestuur steunen.

Leden genieten volgende voordelen: je ontvangt gratis het lijvige en rijk geïllustreerde jaarboek; je wordt op de hoogte gehouden van onze activiteiten en extra publicaties; je kan boeken uitlenen uit ons Documentatiecentrum. Lid worden kan mits een bijdrage van 15 euro per jaar. Wie het jaarboek met de post wil ontvangen buiten Drongen of Mariakerke betaalt € 15 + € 5 portkosten. Een vrijwillige hogere bijdrage, als steun voor onze werking, is steeds welkom.
Je kan het bedrag storten op rekeningnummer BE88 8901 5414 3741 van de Heemkundige Kring Dronghine vzw, Renpaardlaan 10, 9031 Drongen met de vermelding “nieuw lid Dronghine“.