Ga naar de inhoud

FIETSROUTE NAAR STATION GENT-PIETERS

Om allerlei redenen wordt er steeds meer aandacht besteed aan een veilig en aangenaam fietsverkeer. Hiertoe worden er afzonderlijke paden aangelegd die, aan elkaar gekoppeld, een echte fietsroute vormen. Kort geleden werd op Drongens grondgebied een belangrijk deel voltooid van de fietsverbinding tussen de Drongenstationstraat en de omgeving van Gent-Sint-Pieters. Deze aanleg gebeurde in het kader van de spooruitbreiding te Drongen en in de Assels.  Vooral om veiligheidsredenen dringt een naamgeving zich hier op. Immers een juiste plaatsbepaling is voor iedere hulpverlening zeer belangrijk, maar ook voor het vastleggen van een uitstap, een zoektocht, enz. Deze paden liggen op bepaalde plaatsen op een belangrijke afstand van andere wegen met een naam. Uiteraard zijn al deze paden ook geschikt voor wandelaars en sportlievelingen. Zij zijn niet alleen mooi aangelegd, maar bij duisternis ook goed verlicht. De hier besproken paden liggen telkens in elkaars verlengde. Het betreft achtereenvolgens het Muinkhampad, Ganzerikpad, Pontpad, Blaarmeersenbrug en Sneppenbrugpad.

Bespreking en naamverklaring

Beginnend aan de Drongenstationstraat (naast huis nr. 67), over de parking aangelegd op de plaats van het verdwenen spoorwegstation, verloopt het pad nu dicht bij de spoorweg. Verder gaat het over de Leiebrug van de spoorweg, opnieuw langs de spoorweg om te eindigen aan de Asselsstraat, vlakbij de aangepaste spooronderdoorgang. Dit is het Muinkhampad. Muinkham is de naam van een inham van de Leie die ooit in het bezit was van de monniken van de Gentse Sint-Pietersabdij. 1604, eenen ghebeylden ham ghenaempt den Munx ham zuut de leye, Rijksarchief Gent, fonds Abdij van Drongen, nr. 78, folio 201 recto. (ghebeylden betekent perceel in de vorm van een bijl) 1763, eene partije meirsch gheleghen inden Muijnckham nu gheseyt Nieuwen ham, Rijksarchief Gent, fonds Sint-Pieters, nr. 483, nr. 43.

Nu verloopt het pad, aan de Asselsstraat, onder de spooronderdoorgang en vervolgens onmiddellijk links richting Blaarmeersenbrug. Dit kort gedeelte, het Ganzerikpad, verloopt dicht bij de Ganzerikstraat. Ganzerik is een oude benaming voor een mannetjesgans.
Het pad verloopt nu over de Pontstraat. Vervolgens wordt het opnieuw een afzonderlijk liggend pad: het Pontpad. Het hellend pad leidt rechtstreeks naar de Blaarmeeersenbrug. In Pontstraat en Pontpad verwijst pont naar de veerpont die destijds aan de Oude Abdij (dit is een uiteinde van de Pontstraat) in werking was.

Vervolgens verloopt het pad, op een brug naast de eigenlijke Blaarmeersenbrug (spoorbrug), over de Buitenring Drongen, de Ringvaart en de Binnenring Drongen. Deze brug werd genoemd naar de Blaarmeersen, gelegen langs de oever van de Ringvaart, kant Gent.

Het laatste pad, het Sneppenbrugpad leidt van de brug, hellend naar het straatniveau, nabij de Sneppenbrug in de wijk Gent Sint-Pieters, op Gents grondgebied.

De verschillende benamingen werden vastgelegd door de Gentse gemeenteraad. Voor Pontpad, Blaarmeersenbrug en Sneppenbrugpad gebeurde dit principieel op 29.10.2013 en definitief op 27.01.2014 De benamingen Muinkhampad en Ganzerikpad verkregen voorlopige vaststelling op 24.03.2014 en definitieve vaststelling op 23.06.2014.