Ga naar de inhoud

Jaarlijks geeft de kring een rijk geïllustreerd jaarboek uit waarin artikels gepubliceerd worden die ingaan op de geschiedenis van Drongen en haar bevolking.
Bijzondere publicaties belichten een of ander specifiek aspect van het Drongens verleden.
De kring organiseert regelmatig voordrachten en tentoonstellingen, in eigen beheer of in samenwerking met andere verenigingen.
Verder besteedt het bestuur aandacht aan de uitbouw van een overzichtelijk en rijkgevuld Documentatiecentrum waarin iedere belangstellende opzoekingwerk kan verrichten over Drongen in al zijn facetten.
Momenteel telt de kring ongeveer vierhonderd leden die door hun lidmaatschap niet alleen de werking van de kring maar ook de onbaatzuchtige inzet van het bestuur steunen.
De Heemkundige Kring Dronghine is aangesloten bij de vzw Heemkunde Oost-Vlaanderen.