Ga naar de inhoud

Drongens erfgoed

Erfgoed omvat alle tekens die naar de denk- en leefwereld van onze voorouders verwijzen: gebieden, bouwwerken, objecten, verhalen, legenden, technieken, gebruiken en gewoonten. Die rijkdommen zijn soms bedreigd en dreigen verloren te gaan. Met het ‘decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten’ tracht de overheid dit te vermijden.

Als de overheid een monument beschermt, geeft ze daarmee aan dat het gebouw zo waardevol is (niet zozeer door de economische waarde, maar vooral door de (kunst)historische of sociaal-economische waarde ervan) dat het ook voor toekomstige generaties moet bewaard blijven. Om diezelfde reden wil de  overheid interessante en waardevolle landschappen, parken en tuinen voor de toekomst bewaren. 
Gebouwen die beschermd zijn mogen het blauwwitte schildje op de gevel dragen.

Drongen telt niet minder dan 184 gebouwen die als onroerend erfgoed erkend zijn. Vijftien daarvan zijn beschermd.
Naast het stenen erfgoed, zijn er in Drongen nog talrijke erfgoedrelicten te vinden die ons iets vertellen over waar en hoe Drongenaars in het verleden leefden en werkten.

Meer informatie (niet-limitatieve lijst) over erfgoedrelicten die op het grondgebied van Drongen gelegen zijn, krijg je te zien met een klik onder een van onderstaande afbeeldingen. (op het zwart blokje)