Contact Us

  • Contactpersoon:

Willy Herteleer – tel. 09 226 65 21 – e-mail: willy.herteleer@skynet.be

  • Raadpleging van onze archieven: 

Archief en Documentatiecentrum

Drongenplein 4 (1e verdieping boven dienstencentrum)

Gezien de huidige toestand van het coronavirus, blijft het documentatiecentrum voor onbepaalde tijd gesloten voor opzoekingen.