Ga naar de inhoud

Archief en documentatiecentrum

Het documentatiecentrum van de heemkundige kring herbergt tal van publicaties en documentatie over Drongen, over streekgeschiedenis, over heem- en familiekunde. Je kan er ruim veertig heemkundige tijdschriften uit Oost-Vlaanderen raadplegen.

Er wordt een schat aan iconografische documenten over Drongen bewaard. Dit gaat van foto’s tot dia’s, van oude prentkaarten tot doodsprentjes, oud publiciteitsmateriaal van Drongense bedrijven, oude kadasterkaarten en alle iconografische documenten die kunnen bijdragen tot de studie en de kennis van het Drongens verleden.

Voor de tijdschriften is er een inventaris voorhanden en voor de boeken een index op steekkaarten.

Klik hier om de catalogus te raadplegen. 

Verder kunnen bezoekers aan ons documentatiecentrum een aantal gegevensbanken op computer raadplegen.

 Klik hier voor een overzicht.