Oude ambachten in de kijker!

Dinsdag 19 maart om 20u00

Zaal Blanc fixe Antoon Catriestraat 4. Ingang vlak tegenover de nieuwe bibliotheek. In samenwerking met de Heemkundige kring Dronghine

Voor dit jaar kunnen we u weer met enige fierheid aankondigen dat onze afdeling andermaal zal meedoen aan dit  ruim gevolgde initiatief van DF. Dit keer staat de Nacht, over heel Vlaanderen,  in het teken van de oude ambachten. Een evocatie en eerbetoon aan de vroeger zo talrijke vakmensen die nu, door toedoen van de moderne tijden en technieken,  stilaan aan het krimpen of aan het verdwijnen zijn.

Wij hebben nog twee ervaringsdeskundigen op het vlak van die “oude beroepen” gevonden, en nog liefst in eigen rangen, aangezien het over een oud-bestuurslid en een nog actief bestuurslid gaat.  Een kuiper en een imker.

De Imker aan het woord!

Het mysterie van de bij spreekt iedereen aan. Het is als de geheimzinnige kracht van een magneet. Volgens de fabels uit de oudheid werden de bijen geboren uit de ingewanden van een os, de koning uit de hersenen. Een koning uit de buik van een os dat kon toch niet. Deze wijsheid en zoveel andere hebben ooit, eeuwen, een vaste vanzelfsprekendheid gehad. De bij en de honing, dat was iets goddelijks, iets koninklijks. De mantels der machtigen werden versierd met bijen. De honing was goud waard. Ziekten en wonden werden (en worden nog) behandeld met honing of propolis. Koninginnebrij geeft kracht.

Echter sedert de 17e eeuw worden  beetje bij beetje, met veel harde discussies, de geheimen van deze kleine maatschappij ontrafeld. Oude waarheden worden vervangen door nieuwe wetenschappelijk vastgestelde feiten.

Vandaag is het de imker die ingrijpend het bijenvolk verzorgt en begeleidt, om aan de zo beheerde natuurlijke bijenproducten te komen. De bijenteelt is geëvolueerd naar een kennisvolle onderneming. Hoe de handelingen verlopen over een periode van een jaar wordt met een voorbeeldkast uiteengezet.

Na de praktische en geschiedkundige uitleg zal een lepel honing van de imker zeker een nog vollere smaak en betekenis hebben. Misschien kan dit wel een eerste vonkje zijn om er zelf aan te beginnen, wie weet?

De avond is als volgt opgevat…

1.Rik Waelput, expert in dat toch wel bijzondere houtbewerkingsvak, zelf zoon van een tonnenmaker en schrijver van twee werken over de kuiperij, opent de avond. Aan de hand van een filmmontage, zal hij een uiteenzetting geven over wat er bij dat vak en alles wat er kwam bij kijken.

2.Na de pauze  zal Daniël Van Loocke  het hebben over het verzorgen  van de bijen. Een aloud vak als geen ander, want de bijen zijn er wellicht van in de oertijd geweest,  meteen  bij het leven van de eerste mensen  ook al geweest.  Dit is een uitermate actueel onderwerp aangezien de jongste jaren er steeds meer sprake is van massale bijensterfte. Een probleem waar velen zich zorgen over maken, maar waarvoor men, tot op vandaag,  nog geen verklaring noch oplossing heeft gevonden.

3.In de rand van de twee uiteenzettingen organiseren we ook – met de actieve hulp van de heemkundige kring Dronghine – een soort quiz.  Er zullen u een 20-tal oude werktuigen of voorwerpen worden getoond  uit de collectie van Dronghine. Het is de bedoeling dat u raadt waarvoor ze ooit hebben gediend. De vijf best  geplaatsten mogen  rekenen op een mooie DF-boekenprijs!

Praktisch

  • Deuren om 19u30
  • Toegangsprijs  7 euro   leden Df en Dronghine    5euro.
  • Op voorhand inschrijven  via de bekende DF-kanalen. Betaling  ter plaatse.
  • Afsluiter DF-café.