Ga naar de inhoud

Zondag 16 november 2014 Provinciaal Erfgoedcentrum Ename

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteit Gent nodigen iedereen uit om op 16 november 2014 met oorlogserfgoed uit WOI en WOII naar het Erfgoedcentrum in Ename te komen. Daar zullen de depotconsulenten advies geven over het goed bewaren van dat erfgoed en zullen historici van de UGent de historische achtergrond schetsen en mensen op weg zetten in hun eigen onderzoek naar oorlogsgeschiedenis van familie of buurt.

Wat is oorlogserfgoed?

Met oorlogserfgoed bedoelen we documenten of voorwerpen uit de oorlogstijd, in dit geval WOI en WOII. Het kan gaan om militaire objecten (uniformen, wapens, medailles, voorwerpen die aan soldaten toebehoorden) of documenten uit de oorlogsadministratie, maar evenzeer om voorwerpen uit het dagelijkse of persoonlijke leven aan het front, in kampen, maar ook thuis (dagboekjes, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, recepten, foto’s, …).

Wat is de bedoeling?

De bezoekers brengen oorlogserfgoed mee en kunnen in het Erfgoedcentrum van 10u tot 18u twee complementaire parcours doorlopen: een erfgoedparcours en een geschiedenisparcours. Eerst wordt het voorwerp of het document gefotografeerd en gescand en luistert een medewerker naar het verhaal dat de eigenaar over het erfgoed vertelt. De bezoeker krijgt heel veel goede tips over erfgoed bewaren en over oorlogsgeschiedenis.

Erfgoedparcours

Voor het erfgoedparcours pakken de provinciale depot- en erfgoedconsulenten uit met hun expertise: ze onderzoeken de materiële staat van de meegebrachte voorwerpen of documenten en adviseren over de meest geschikte manier om het erfgoed te bewaren, te reinigen en te verpakken. Zij geven ook antwoord op alle vragen in dit verband en demonstreren de beste behandelingen voor diverse materialen. De bezoekers krijgen ook een brochure mee met tips en advies over het bewaren van oorlogserfgoed, inzoomend op de verschillende materialen waaruit oorlogserfgoed bestaat en rekening houdend met materiaalgebonden gevoeligheden. Het is immers de bedoeling dat het erfgoed terug mee naar huis genomen wordt en dat de eigenaars het thuis met de beste zorgen omringen en een lange bewaring garanderen.

Geschiedenisparcours

Het geschiedenisparcours wordt uitgezet door historici van het Instituut voor Publieksgeschiedenis van de UGent. Professoren en historici Bruno De Wever, Antoon Vrints, Gita Deneckere, Koen Aerts, Ine Van Linthout en anderen gespecialiseerd in WOI en WOII geven korte presentaties over sleutelthema’s in oorlogsgeschiedenis en gaan in dialoog met de bezoekers om persoonlijk advies te geven over het meegebrachte erfgoed en de persoonlijke familiegeschiedenissen. Ook het CEGESOMA werkt mee aan deze dag.

Tentoonstelling ‘#collectievissen in oorlogstijd’

Uit alle voorwerpen en documenten die op de EHBO-dag getoond worden, zal een selectie gemaakt worden om een tentoonstelling samen te stellen in de reeks ‘#collectievissen’. Deze tentoonstellingenreeks loopt in het Erfgoedcentrum en belicht telkens een ander aspect van depotwerking. ‘#collectievissen in oorlogstijd’ wil de schijnwerper richten op oorlogserfgoed in particulier bezit (particuliere depots als het ware) en zal lopen in het najaar van 2015.

Bezoek ook Karel de Grote

Iedereen die naar EHBO komt, kan uitzonderlijk de tentoonstelling ‘De erfenis van Karel de Grote 814 -2014’ gratis bezoeken.

EHBO. Eerste Hulp Bij Oorlogserfgoed en –geschiedenis.

Een initiatief van Provincie Oost-Vlaanderen i.s.m. Universiteit Gent

Zondag 16 november 2014 van 10u tot 18u

Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Ename (Oudenaarde)

Gratis toegang, ook in de tentoonstelling De erfenis van Karel de Grote 814-2014.

www.oost-vlaanderen.beerfgoedcentrum

www.ipg.ugent.be

erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be

Twitter #erfgoedcentrum

Tel. 09 267 72 86