Ga naar de inhoud

Machinehuis, ketelhuis en stoommachine Vande Kerckhove met bijhorende installaties  en de omgeving (Drongendreef)

Beschermd MB 23.10.1981

De gebouwen en de installaties behoorden tot het textielveredelingsbedrijf N.V. Anciens Etablissements Alsberghe & Van Oost. De twee schoonbroers richtten hier in 1879-1880 een blekerij op aan de oude Leiearm in de Assels. Tijdens de eerste wereldoorlog deed het dienst als paardenlazaret. In 1920 werd de N.V. opgericht die ondertussen geëvolueerd was tot textielveredelingsbedrijf dat zich bezighield met het afwerken, bleken, wassen, enz. van garens en weefsels. Het bedrijf kende een enorme (internationale) expansie. Vanaf 1970 stokte de groei en in 1978 werd het bedrijf, dat ondertussen reeds in Franse handen was, vrij onverwacht stopgezet.

Van het complex werden het machinehuis en het ketelhuis beschermd. Ook de driecylinderstoommachine gebouwd door het Gentse bedrijf Vande Kerkckhove werd in het beschermingsbesluit opgenomen. De bescherming slaat de omgeving van de gebouwen, maar dan als stadsgezicht. Vandaag wordt de site Alsberghe & Van Oost omgebouwd tot een gigantisch wooncomplex. 

Kleurenfabriek Le Cygne

De restanten van de vroegere kleurfabriek “Le Cygne” van de Drongense ondernemer Hilaire Grootaert.

Hier werden tot in 1990 kleurstoffen voor de verf- en papiernijverheid geproduceerd. Een van de bekendste producten was de “blanc-fixe”, een verfpoeder op lijmbasis, oplosbaar in water.
In de topjaren werd er jaarlijks 750 ton van geproduceerd. Het bedrijf startte rond 1920 en stelde in zijn topjaren een veertigtal arbeiders en bedienden tewerk.

Hilaire Grootaert was een telg uit een Drongense ondernemersfamilie die vooral actief was in de chemische industrie. Hij leerde de stiel in de cristalsodafabriek van zijn vader Aimé. In 1910 verbleef hij reeds in Amerika om zich te vervolmaken in de kleurenchemie.
Tijdens WO I trok hij als vrijwilliger naar het front. Toen hij zwaar gewond werd door  een schot in de borst, werd hij door medesoldaat Jozef Van Severen gered van het slagveld. Bij zijn terugkeer startte hij zijn eigen bedrijf met Van Severen als eerste personeelslid.

Het gebouw doet nu dienst als bedrijvencentrum en evenementenhal.