De oorsprong van het toponiem (plaatsnaam) Drongen gaat zeer ver terug in de geschiedenis. Dat kan afgeleid worden uit archeologische vondsten die wijzen op oude Romeinse nederzettingen in deze regio. Samen met vermeldingen van oude schriftelijke vormen van de naam ‘Drongen’, vormen ze de basis voor verschillende hypothesen die door naamkundigen worden voorgesteld.

Chronologisch werden onderstaande schriftelijke vormen van de naam Drongen teruggevonden. Hieruit zou blijken dat Drongen een van de oudste dorpen van Vlaanderen is.

820 – 822: Truncinas
ca. 1040: Truncinis
1119: Troncinum
1198: de Truncinio
1295: Dronghine

1334: Dronghene

De verklaring voor de gemeentenaam is niet helemaal duidelijk.
Naamkundigen Maurits Gijsseling en Frans De Potter geven er uiteenlopende verklaringen voor:

  • afleiding van de Gallo-romaanse persoonsnaam ‘Trunkinios’ (verminkte, geblokte);
  • afleiding van de nederzettingsnaam ‘Trunkinion’; 
  • volksvorm van de naam ‘Hieronymus’;
  • naar de germaanse god Thor;
  •  afleiding van het Latijn ‘truncare’ (afknotten)


Wel zeker is dat de naam ‘Dronghine’ die rond 1293 bestond, werd gebruikt voor het gebied dat bij benadering nu Drongen is.

Meer informatie over bronnen voor de naamsverklaring van Drongen vind je in ons jaarboek 1986, p. 46-47: Bombay Jo, Gemeentenamen worden straatnamen en p. 54-56: Gijsseling Maurits, De naam Drongen.