Ga naar de inhoud

Em. Prof. Dr. Alex Vanneste (Universiteit Antwerpen) belicht de diverse aspecten van de ‘Doodendraad’, zoals de versperring in de volksmond werd genoemd. Waarom kwam zij er, waar liep zij, hoe zag zij er uit, hoe werd zij bewaakt, hoeveel spanning zat er op de draden, …
In het licht van de huidige vluchtelingenpolitiek zal dit onderwerp niemand onberoerd laten.
Deze boeiende uiteenzetting gaat door in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 te Wondelgem om 20 uur.
Deelname in de kosten: €8 (DF-leden €6).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk via nadine.lenssens@telenet.be of 09/253.64.36 en door overschrijving op reknr. BE15 4471 5034 1130 van Davidsfonds Wondelgem tot 20 februari.