Ga naar de inhoud

In 2015 verhuisden de dossiers oorlogsschade Oost-Vlaanderen WO II van Brussel naar het Rijksarchief te Gent. Het betreft een collectie van duizenden Oost-Vlaamse dossiers met een omvang van bijna 800 meter. Het Rijksarchief te Gent zoekt een tiental vrijwilligers om mee te helpen aan de ontsluiting van de dossiers oorlogsschade van private personen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een aantal vrijwilligers zijn momenteel reeds aan de slag met het opstellen van een index op naam van de eigenaar en de adresgegevens van elk onroerend goed dat werd beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de hoop schadevergoeding te krijgen, hebben de eigenaars hun goederen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden beschadigd nauwkeurig opgelijst en beschreven, met toevoeging van aankoopbewijzen, certificaten, plattegronden, prentkaarten en foto’s. De documenten geven een beeld van de toestand van het bebouwd en onbebouwd onroerend goed, van de industriële en commerciële uitrustingsgoederen en van het landbouwareaal in het hele land. Voor iedere provincie en voor elke stad en elk dorp kan men straat per straat het uitzicht van destijds nauwkeurig reconstrueren. De inventaris van de schade aan onroerend en roerend bezit bevat ook heel wat details over verloren meubilair, beddengoed, vaatwerk, voedingswaren en familiesouvenirs. Het archief biedt ook heel wat nieuwe perspectieven voor de studie van de socio-economische en rurale geschiedenis, de krijgsgeschiedenis, de ecologische geschiedenis en de geschiedenis van de volksgezondheid, familie- en mentaliteitsgeschiedenis en natuurlijk ook voor heemkunde en genealogie.

Meer informatie over deze dossiers kan je vinden op http://www.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2015-01-08-de-oorlogsschadedossiers-van-de-tweede-wereldoorlog-een-goudmijn-voor-elke-archiefgebruiker (LINK NIET MEER GELDIG)Geïnteresseerd ? Neem dan contact op via Rijksarchief.Gent@arch.be