Ga naar de inhoud

Holismolen

De stenen molen in de Holisstraat, genaamd de ‘Holismolen’, wewrd opgericht in 1852 door Jan de Somer.Hij werd in 1927 omgebouwd tot woonhuis en afgebroken in 1964.

Molenhuis

Het Molenhuis in Baarle werd opgericht op de plaats van de houten windmolen die afgebroken werd in 1898. Er is ons geen afbeelding bekend van de molen die ooit eigendom was van o.a. de families De Pauw en Goethals.

Vlieghersmolen

Deze molen stond op de hoek van de Mariakerksesteenweg en de Leegte. In de 19e eeuw was hij eigendom van de familie D’Hane-Steenhuyse.In 1871 werd hij verkocht aan Jan Francies De Vliegher, vandaar zijn naam ‘Vlieghersmolen’. Deze molen werd ook de ‘Meerskantmolen’ genoemd.

Kerckaertmolen

De houten molen op de Halewijnkouter was eigendom van de familie D’Hane-Steenhuyse. Hij werd verkocht in 1875 aan Polydoor Goethals en in 1916 aan Edouard Kerckaert. Sterk beschadigd tijdens WO I werd hij in 1927 afgebroken. 

Stationsgebouw

Het imposante stationsgebouw lag op de drukke spoorlijn tussen Brussel en Oostende. Het begin vorige gebouwd nadat op het einde van WO I het vorige stationsgebouw werd vernield. Op de zijgevels hingen borden met tweetalige plaatsaanduiding “Drongen – Tronchiennes”. Het station werd gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van twee bijkomende sporen. De afbraakwerken vingen aan in de nacht van 19 op 20 augustus 2011.

Kabelveer Baarle

In een schilderachtige bocht stroomopwaarts de Leie, even voorbij de kerk van Baarle-Drongen, ligt een veer voor voetgangers en fietsers.  De geschiedenis van deze veerpont gaat terug tot in de 19e eeuw. Het wankele bootje werd voortgetrokken langs een kabel die op de bodem van de rivier lag, om het voorbijvarende bootverkeer niet te belemmeren. Deze plaats is een geschikt uitgangspunt voor wandel- en fietsuitstapjes door de beboste villawijken van Sint-Martens- Latem. In 2007 werd in het kader van een landinrichtingsproject de aanlegsteiger vernieuwd en het kabelveer vervangen door een gemotoriseerd veer. 

Kasteel Kervyn de Merendree

Een speelgoedje gebouwd in de eerste helft van de 18de eeuw werd hoveniershuis in 1866 wanneer een nieuw kasteel werd gebouwd. In 1889 gaf de familie baron Kervyn de Merendree – de barones was Marie Josephine Solvyns – die toen het kasteel bewoonde, opdracht tot het bouwen van een jongensschool in Baarledorp.
In 1894 volgde een totale verbouwing met toevoeging van een toren. Het kasteel werd gesloopt in 1972. Om een buitengoed als kasteel te mogen benoemen was de aanwezigheid van een toren een absolute voorwaarde.