Ga naar de inhoud

De met een * aangeduide publicaties zijn nog te verkrijgen. De overige zijn uitverkocht maar kunnen nog wel geraadpleegd worden in het documentatiecentrum.

in voorraadauteurtitel  euro
Bijdragen 
Cyriel GOEME De dorpskom van Drongen in 1736 18 p.1967
Cyriel GOEME Drongen en Lieven Bauwens 22 p.1969
Cyriel GOEME De norbertijnen te Drongen 198 p.1972
Boeken
Piet CASSIMAN Parochieregisters Baarle, indices 1711-1805 68 p.
Erik DE KEUKELEIRE De tram te Drongen (1909-1959) 84 p.1987
David MAES Archiefrepertorium Drongen band I - 115 p.1988
band II - 79 p.
*Jo BOMBAY De Koninklijke Muziekmaatschappij De Zwanezonen van Drongen, 1910-1990       132 p.7
Jo BOMBAY Registers   jaarboeken I (1982) tot XV (1996) 65 p.
Michel DOBBELAERE De beste hoofden te Drongen onder de baronie Nevele 103 p.2001
Luc BRACKE Drongen Sint-Gerolf - parochieregisters - trouwakten 19de eeuw 380 p. 2003
*Luc BRACKE Drongen Sint-Gerolf - parochieregisters - doopakten 19de eeuw 514 p. 200425
Luc BRACKE Drongen Sint-Gerolf - parochieregisters - begraafakten 1800-1833 en 1891-1900 220 p.2005
Eric DEKEUCKELAERE Namenindex op de jaarboeken I (1982) tot XXIII (2004) 340 p.2004
Eric DEKEUCKELAERE Registers op de jaarboeken I (1982) tot XXIII (2004) 95 p.2004
Marijke MERLEVEDE Caerte Boek Bourgoyen 162 p.2006
*Jo BOMBAY Drongen - Beschermde Monumenten 98 p.20068
*Marijke MERLEVEDE  Volkstelling 1795-1796 Drongen en Baarle 272 p.200710
Michel DOBBELAERE Staten van goed Drongen bundels 456 p.2008
Michel DOBBELAERE Staten van goed Drongen registers 278 p.2008
*Luc BRACKE Baarle Sint-Martinus - parochieregisters 19de eeuw200910
*Guido DEMUYNCK Drongen landboek 1604, met cd 358 p.201015
*Francine DE PAEPE Drongen Sint-Gerolf - parochieregisters - trouwakten 17de en 18de eeuw 500 p.201215
*Francine DE PAEPE Drongen Sint-Gerolf - parochieregisters - begravingen 17e en 18e eeuw442 p.201515
*Francine DE PAEPE Drongen Sint-Gerolf - parochieregisters - dopen 17e en 18e eeuw15
   *Francine DE PAEPE Baarle Sint-Martinus - parochieregisters - 18e eeuw 
Catalogi
De ontwikkeling van de foto- en filmapparatuur 9 p.1975
Karel en Piet CASSIMAN Tentoonstelling Baarle 44 p.1982
Tentoonstelling Erfgoed te Drongen 25 p.1983
Jo BOMBAY Tentoonstelling Baarleveer 7 p.1986
*101 beelden 25 jaar kunstmarkt Drongen199810
Prentbriefkaarten 
*Zes prentbriefkaarten Kastelen2
*Zes prentbriefkaarten Drongenstation2
*Zes prentbriefkaarten Kerken en kapellen2
*Zes prentbriefkaarten Molens2
*Zes prentbriefkaarten Beschermde monumenten2
*Acht prentbriefkaarten Glasramen Sint-Gerolfkerk 2
 Allerlei
Dronghene (brochure) 16 p.
Dronghene (brochure - tijdschrift) 18 p.1977
Piet CASSIMAN plan van Drongen
Andreas VANPOUCKE lithografie Drongen-abdij1982
Andreas VANPOUCKE lithografie Baarleveer1982
*Andreas VANPOUCKE Kunstkalender 199219913
*Walter LAMQUET Kunstkalender 199319923
Plan van Drongen 18301994