Ga naar de inhoud

Ter gelegenheid van Drongenkermis verschijnt ons Jaarboek 2019
Deze 38e editie telt 336 bladzijden met een honderdvijftigtal illustraties en dat andermaal in volledig kleurendruk.

Enkele van de interessante onderwerpen die er in aan bod komen:  

Drongense slagers in de vorige eeuw
De Bruggemans: doctores, heelmeesters en chirurgijns
Jan Vleeshouwers en Charlotte Wouters
De bezittingen van de kartuizermonniken in Drongen
Pater Petit en de Sint-Jozefkapel
Brieven van de Drongense Engelsman Eric Gummerson
Drongense schrijvers en dichters

Drongen honderd jaar geleden
Brieven van het gemeentebestuur 1919
Wat gebeurde in Drongen in 2018

Iedereen kan er zich vroegere publicaties aanschaffen.

Het jaarboek is te koop aan 15 euro in de Sint-Jozefkapel (kapel Pater Petit) tijdens de kermis op 15 en 16 juni 2019 of nadien in het Documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Dronghine, Drongenplein 4, elke derde zondag van de maand (niet in juli) van 9 tot 12 u. 
Leden die hun bijdrage gestort hebben, kunnen hun gratis jaarboek komen afhalen tijdens de kermis. Iedereen kan er zich onze vroegere publicaties aanschaffen.