Gevolgen

Normaal zou in het weekend van 6 en 7 juni ons 39ste jaarboek verschijnen. Helaas door de beperkingen, opgelegd door de strijd tegen het coronavirus, kan dit niet doorgaan.
De voorbereidingen zijn nochtans al ver gevorderd. Het bestuur zal, in functie van de toekomstige omstandigheden, op een geschikt ogenblik, het jaarboek laten verschijnen en verdelen.
Dit jaar zal er geen tentoonstelling of stand door ons worden opgesteld.
In onze brief aan de leden in januari kondigden wij een bijzondere publicatie aan. Dit rijk geïllustreerd boek zal een verklaring brengen van de namen van de straten en paden van Drongen. Ook hier is het werk sterk gevorderd. De publicatie ervan plannen wij nu voor de kermis van 2021.
Dan zou er ook een begeleidende tentoonstelling kunnen gehouden worden.
De coronamaatregelen brengen ons tot deze werkwijze. Wij rekenen op uw begrip en danken u hiervoor.
Hou uzelf en de uwen gezond!
Met de groeten van het bestuur:
Voorzitter Willy Herteleer, ondervoorzitter Luc Bracke, penningmeester Raf De Smet, Jo Bombay, Eric Dekeuckelaere, Guido Demuynck, Conny Devolder en Machteld Lekens.