Ga naar de inhoud

Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online!

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 15 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) gratis toegankelijk.

Bijna 25.000 Belgische parochieregisters (inclusief tafels) die bewaard worden in de verschillende depots van het Belgisch Rijksarchief, zijn raadpleegbaar, naast enige aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.

De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze toegevoegd op de website. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden die ook ingescand.

Consultatie is in de testfase gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en een paswoord beschikken. Dat kan men aanmaken op http://search.arch.be/nl/component/user/register. De applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.

Om de parochieregisters te raadplegen: http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters
Om de registers van de burgerlijke stand te raadplegen: http://search.arch.be/nl/tips/101-burgerlijke-stand