Ga naar de inhoud

In 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog begon. Ook in Drongen hebben veel families verwanten die als soldaat of burger de Groote Oorlog beleefden of er het leven lieten.

De Heemkundige Kring Dronghine plant een herdenkingstentoonstelling in 2014 en zoekt hiervoor alle nog resterend materiaal (foto’s, brieven, doodsprentjes,…) of verhalen van Drongenaren over de oorlogsjaren 1914-1918. Alles wordt terugbezorgd!


Je kan er mee terecht in het documentatiecentrum iedere derde zondag van de maand tussen 9 u en 12 u of mail naar Willy Herteleer, voorzitter van de heemkundige kring willy.herteleer@skynet.be